Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van onze website, House of Bamboo, beschikbaar op https://www.houseofbamboo.be.

Ondernemingsgegevens House of Bamboo
Terbiest 3
3800 Sint-Truiden, België
info @ houseofbamboo.be
0493 – 85 58 16
Kamer van Koophandel Leuven: 0701.918.724
VAT: BE0701918724

Algemene bepalingen

De e-commerce website van House of Bamboo, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Sint-Truiden, BTW BE0701918724 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van houseofbamboo.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door House of Bamboo aanvaard zijn.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden House of Bamboo niet. House of Bamboo is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. House of Bamboo is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen via kredietkaart via bankkaart via overschrijving op rekeningnummer BE40734046584863 via Bancontact via iDeal via Maestro via PayPal. House of Bamboo is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

House of Bamboo zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Benelux, Europa en Wereldwijd.

De levering gebeurt door middel van post en de verzendkosten bedragen Benelux € 5.99, Europa € 7.99, Verenigd Koninkrijk € 7.99, Canada € 8.99 §  USA € 8.99 Vanaf € 75 bieden wij in de Benelux, gratis verzending. Wij werken voor bepaalde hoesjes samen met een Oekraïense partner, dus er geldt mogelijk een kleine toeslag voor bezorging. Vanaf 1 juli 2021 gelden nieuwe btw-regels voor online aankopen in België. Btw moet nu betaald worden op alle aankopen en goederen buiten de EU. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan House of Bamboo. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door House of Bamboo was geboden.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen – via kredietkaart – via bankkaart – via overschrijving – via Bancontact – via iDeal – via Maestro – via Klarna – via PayPal.

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van House of Bamboo. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van House of Bamboo te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

De leveringen van de verkoper gebeuren via partner Bpost/PostNL/DHL in België/ lokale postdiensten in Europa en Wereldwijd. House of Bamboo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen tijdens de verzending door Bpost, DHL of PostNL of lokale postdiensten wereldwijd. In overeenstemming met de wet van 6/4/2010 is de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Als deze leveringsperiode niet haalbaar is, moet de verkoper de koper tijdig op de hoogte stellen en heeft de koper het recht om de bestelling te annuleren, zonder extra kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen dertig dagen terugbetaald.

Eigendommen

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij House of Bamboo.

Herroepingsrecht

In overeenstemming met de wet van 6/4/2010 heeft de koper 14 dagen de tijd om de aankoop van producten van de verkoper terug te sturen. House of Bamboo biedt echter 30 dagen bedenktijd aan. De koper moet de verkoper altijd schriftelijk of via e-mail, info @ houseofbamboo.be op de hoogte brengen en de geweigerde producten op kosten van de koper terugsturen naar de verkoper. De koper retourneert de producten in een stevig pakket, in onbeschadigde en ongebruikte staat, samen met een schriftelijk bewijs van de aankoop. Onder geen enkele omstandigheid zullen niet-aangegeven of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden gecrediteerd. Op maat gemaakte/gegraveerde hoesjes en/of horloges en custom houten accessoires kunnen niet worden geretourneerd.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop House of Bamboo geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen zoals gepersonaliseerde accessoires, hoesjes, horloges en cases, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de House of Bamboo klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan House of Bamboo. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant House of Bamboo zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Klantendienst

De klantendienst van House of Bamboo is bereikbaar via e-mail op info @ houseofbamboo.be of per post op het volgende adres Terbiest 3, 3800 Sint-Truiden.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de datum van aankoop, indien van toepassing levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, tenzij de Klant het tegendeel bewijst.

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, House of Bamboo, Ter respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het aanmaken van een klant account, het verwerken van de betaling via onze betaal gateway en de orderbevestiging.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan House of Bamboo, Terbiest 3, 3800 Sint-Truiden, privacy @ houseofbamboo.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot House of Bamboo, via e-mail op privacy @ houseofbamboo.be of per post op het volgende adres Terbiest 3, 3800 Sint-Truiden. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, House of Bamboo heeft dus geen toegang tot uw paswoord. House of Bamboo houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren
op info @ houseofbamboo.be.

Cookies

  1. Het opslaan van cookies
    Wij streven ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op onze website worden gebruikt en waarom ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo uw bezoek aan onze websites aangenamer te maken en beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.
  2. Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij cookies?
    Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel toestel worden geplaatst en opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies helpen ons om uw bezoek aan onze website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uitvoeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van een website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Om optimaal gebruik te maken van onze website is het daarom aan te raden om cookies te activeren en/of te aanvaarden op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde cookies zijn wij niet in staat om u een probleemloos bezoek op onze website te garanderen, aangezien de kans bestaat dat uw bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van een website of deze niet kan gebruiken. Indien u niettemin wenst om de cookies te verwijderen of te blokkeren, kan u uw browserinstellingen aanpassen.

Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over uw browserinstellingen vindt u op aboutcookies.org of in het “Help”-menu van uw internetbrowser.

Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

  1. Welke cookies gebruiken wij?
    Op onze website worden sessiegebonden (tijdelijke cookies die verdwijnen van zodra u de browser sluit) en permanente cookies (cookies die op uw computer blijven staan, ook nadat u de browser heeft gesloten) gebruikt voor de volgende doeleinden: Processen: Procescookies laten de website functioneren en leveren diensten die u verwacht, zoals navigatie, toegang tot beveiligde zones, etc. Aangezien de website zonder deze cookies niet behoorlijk zou functioneren, zijn de procescookies essentieel. Voorkeuren: Dankzij de voorkeurcookies kan de website uw voorkeuren in verband met de website onthouden, zoals taal, lettergrootte, etc. Deze cookies zijn niet noodzakelijk, maar ze verbeteren wel de gebruikerservaring, aangezien u uw voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven. Beveiliging: De beveiligingscookies worden gebruikt om u te authentiseren, frauduleus gebruik van logingegevens te voorkomen, gebruikersgegevens te beschermen, etc. Deze cookies zijn van wezenlijk belang voor onze beveiligde websites.Prestaties: De prestatiecookies verzamelen informatie over hoe u omgaat met een website. Deze informatie omvat o.a. de pagina’s die u het vaakst bezoekt, uw activiteit op de website en hoe vaak u terugkeert. Deze verzamelde gegevens worden normaal anoniem gebruikt en geanalyseerd (met behulp van Google Analytics) voor statistische doeleinden met het oog op de verbetering van de website en uw surfervaring.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door House of Bamboo om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

CusRev – Trustindex – TrustPilot Reviews

Door te winkelen in de webshop krijgt u na het afrekenen de mogelijkheid voor het schrijven van een beoordeling. De reviews worden op de website geplaatst en helpen u en elke bezoeker en klant om een eerlijk beeld te krijgen van onze producten, diensten en service. 

Scroll naar boven